home

Vážení obchodní pÅ™átelé,

dovolujeme si Vás touto cestou oslovit a pÅ™edložit základní informace o naší firmÄ› SLUŽBA KARVINÁ, výrobní družstvo.

V pÅ™iložených dokladech a referencích Vám nabízíme bližší seznámení a zároveň spolupráci na Vámi realizovaných, nebo zajišÅ¥ovaných zakázkách.

Věříme, že toto prvotní seznámení dá podnÄ›t k pÅ™ímému osobnímu kontaktu pÅ™i kterém Vám naši zástupci zodpoví Vaše dotazy a na jejich základÄ› pÅ™ipraví konkrétní dohodu o spolupráci.

 

Milan Ferenc
předseda družstva